اشک برای امام حسین

عامل رابطه ی انسان با مقاصد قدسی است

و لذا نه تنها شادی و نشاط را از شیعیان نمیگیرد

بلکه نشاط را در زندگی آنها روانه می سازد

کتاب زیارت عاشورا اتحاد روحانی با امام حسین

استاد طاهرزاده

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا