بدون حضور قلب و روی آوردن دل به سوی مقصود، مقصد حاصل نگردد.

آیت الله شاه آبادی رحمت‌الله‌علیه

کتاب آسمانی

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا