مشقت را  به خاطر خدا تحمل کنید؛ اما تسلیم مشقت نشوید.

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا