اعتقاد هم مثل عشق دردسرها دارد.

شاید که جنس عشق و اعتقاد یکی باشد

و ما نمی دانیم.

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا