عاشق که می‌شوی، همه فکر و ذهنت می‌شود “او”.

به قول معروف:

“به دریا بنگرم دریا تو بینُم،

به صحرا بنگرم صحرا تو بینُم “

عاشق خدا که می‌شوی، همه جا او را می‌بینی.

یکدفعه نگاه می‌کنی و میبینی همیشه با اویی

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا