شیطان مانند سگی گرسنه است و اخلاق بد غذای آن
تا غذا حاضر است سگ از تو دست بر نمیدارد
ملا احمد نراقی

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا