ببین برای این دو روزه

که میدانی ثباتی در آن نیست

چه کوشش‌ها و تقلاها

میکنی، برای آنجا که به حکم فطرت هستی و

زندگی ابدی است چه کوشش کرده و تهیه دیده ای؟؟

کتاب شذرات المعارف

آیت الله شاه آبادی رحمت‌الله‌علیه

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا