هر کس رسید سوال کرد زائری؟

از این سوال، دلِ ‌پر‌خونِ ما گرفت

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا