افسوس زمانی که انسان متوجه خسران عمر خود میشود که عمر تمام شده و راه برگشت نیست

آیت الله جوادی آملی 

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا