انچه معاویه و یزیدبالفعل داشتند، ما بالقوه داریم.

خیلی به خود مغرور نشویم.

این طورنیست که آن ها ازجهنم آمده باشند وما ازبهشت.

به خداپناه می بریم!

“رحمت واسعه ص ۱۹۴”

حضرت ایت الله بهجت رحمت الله علیه

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا