خوش‌گمانی به خداوند باعث نجات انسان است.

ملا احمد نراقی

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا