ما یک گذرگاه و جریان خاص‌الخاص داریم

که می‌تواند برای همه الگو باشد،

هم برای علما الگو باشد

هم برای آحاد مردم و هم برای جوان‌ها؛

همین سلسله‌ی مرحوم آقای قاضی

همه‌شان مجتهدین طراز اول بودند.

مقام معظم رهبری

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا