حرفهایی که پیغمبر خدا می زند از روی هوی و

هوس نیست، کارهایش هم از روی هوی و هوس

نیست،اگر بخواهد انسان با معارف اسلام آشنا شود

باید هوی و هوس را رها کند، هوی و هوس

همان دعوت شیطانی است، هوا را باید بذارد

کنار،خیلی ناراحت نشوید،که خلاصه شیطان

همراه ماست و او هست؛ولی شیطان را می توان

طرد و دور کرد ، دست خودت هست، که با

فرمان و اطاعت خدا شیطان می رود دنبال کارش.

آیت الله بهاءالدینی رحمت‌الله‌علیه

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا