گاه علی، فاطمه را

اینگونه خطاب می کرد؛

“ای همهٔ آرزوی من ….”

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا