در ماه رجب هر شب از اول شب آن ملک داعی ندا می‌دهد:

آیا حاجتمندی هست؟ هرکس در این ماه

هدایت بخواهد، او را هدایت کنم…

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا