اشعار حافظ لطیف است

و در سیر سالک خللی ایجاد نمی کند.

خوب است سالک حافظ بخواند

و درمعانی آن تأملی کند و اسرار و رموز سلوک را از آن بیاموزد

و با صدای خوش بخواند تا عشق خدا در قلبش زنده شود.

برای تفأل به دیوان خواجه ابتدا فاتحه و صلواتی

نثار روح خواجه کنید و بعد تفأل بزنید. غزلی که در اول صفحه

آمده جواب است، ولی غزل بعدهم باید خوانده شود

که شاهد و موید برای غزل اول است.

علامه طهرانی رحمت‌الله‌علیه
نورمجرد | ج ۲ | ص ۴۲۲

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا