گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است
اسیر عشق تو از هر دوعالم آزاد است

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا