دل هر مومن پاک نیتی

نسبت به خلایق صاف است
اری از کوزه همان برون تراود

که در اوست
ملا احمد نراقی

سایز توئیتر و تصویر زمینه کامپیوتر

سایز استوری و تصویر زمینه گوشی

دانلود نسخه با کیفیت بالا